حمید خراط زاده

دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران

حوزه فعالیت:

اختلالات جنسی

اختلالات اضطرابی

نوبت گیری آنلاین
حمید خراط زاده

رزومه حمید خراط زاده :

سوابق تحصیلی

کارشناسی روانشناسی بالینی – دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی – دانشگاه شاهد

سوابق شغلی
  • برگزاری دوره آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برای مادران دارای کودک مبتلا به دیابت نوع ۱
  • برگزاری کارگاه آموزش تنظیم هیجان برای پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه با همکاری مرکز EDC دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کارگاه ها و دوره های آموزشی

شرکت در دوره آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

شرکت در کارگاه آموزش تنظیم هیجان

گذراندن دوره درمان اختلالات جنسی

مقالات - علمی و پژوهشی
  1. خراط زاده، حمید، دوازده امامی، محمد حسن، بختیاری، مریم، کچوئی، علی، مهکی، بهزاد. اثربخشی آموزش گروهی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کنترل قند خون، استرس، اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲. مجله پزشکی ارومیه. ۱۳۹۶; ۲۸ (۳) :۲۰۶-۲۱
  2. خراط‌زاده، حمید، محمدی، ابوالفضل، جعفری، فریبا، حسینی، سیدمحسن. ارتباط شفقت به خود و اجتناب تجـربی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو. پوست و زیبایی. ۱۳۹۷; ۹ (۲) :۸۳-۹۲
  3. دوازده امامی، محمد حسن، خراط زاده، حمید، بختیاری، مریم، مهکی، بهزاد. اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲. فصلنامه پرستاری دیابت. ۱۳۹۷; ۶ (۴) :۶۰۷-۶۱۷
  4. جعفری، فریبا، خراط‌زاده، حمید، حسینی، سیدمحسن، محمدی، ابوالفضل. رابطه بین دشواری‌های تنظیم هیجان و اجتناب تجربی با افسردگی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو؛ مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (پذیرفته شده)

آخرین مقالات روانشناسی