دکتر فاطمه فروزش یکتا

دکتری روانشناسی بالینی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از سال ۱۳۹۰

دارای شماره نظام روانشناسی ۲۵۸۸

عضو انجمن روانشناسی بالینی

مسئول فنی مرکز مشاوره روانشناسی حال خوب

دارای گواهی صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس

حوزه فعالیت:

مشاوره و درمان فردی – مشاوره ازدواج – مشاوره خانواده

نوبت گیری آنلاین
دکتر فاطمه فروزش یکتا

رزومه دکتر فاطمه فروزش یکتا :

سوابق تحصیلی

کارشناسی روانشناسی بالینی – دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی (سلامت) – دانشگاه تربیت مدرس

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی –  دانشگاه شاهد

سوابق شغلی
 • کارشناس فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲
 • مدیر مهد کودک قرآنی وابسته به موسسه مهد قرآن از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵
 • مشاور خانه سلامت شهرداری منطقه ۳، سال ۱۳۸۸
 • مشاور راهنمایی؛ دبیرستان و پیش دانشگاهی،آموزش و پرورش منطقه ۱ به مدت ۶ سال از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱
 • روان شناس و مشاور کلینیک تخصصی فاطمه الزهرا (س) وابسته به سپاه پاسداران از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳
 • روان شناس مرکز مشاوره دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۴
 • روان شناس مرکز مشاوره آرمانا در سال ۱۳۹۵
 • روان شناس مرکز مشاوره موج مثبت از سال ۱۳۹۲ تا کنون
 • روان شناس کلینیک خانواده گروه آتیه درخشان ذهن از سال ۱۳۹۳ تا کنون
 • مسئول فنی مرکز مشاوره حال خوب از سال ۱۳۹۷ تا کنون.
سوابق تدریس
 • تدریس مهارتهای زندگی؛‌آموزش و پرورش منطقه ۳، سال ۱۳۸۰
 • تدریس روان شناسی سوم دبیرستان ، آموزش و پرورش منطقه ۱، سال ۱۳۸۷
 • تدریس در گروه روان شناسی دانشگاه شاهد، سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
کارگاه ها و دوره های آموزشی
 • روان تحلیل گری لاکان و روی آوردهای مشاوره؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ ۱۳۸۱
 • درمان شناختی – رفتاری اختلالات جنسی؛ انجمن روان شناسی ایران؛ ۱۳۸۸
 • خانواده درمانی (۱) ؛‌ انجمن روان شناسی ایران؛‌ مرداد ماه ۱۳۸۹
 • خانواده درمانی (۲) ؛ ‌‌انجمن روان شناسی ایران؛‌ شهریور ماه ۱۳۸۹
 • بازی درمانی ؛ ‌انجمن روان شناسی ایران؛‌۱۳۸۹
 • مشاوره قبل از ازدواج (۱) ؛‌‌انجمن روان شناسی ایران؛‌ تیر ماه ۱۳۹۰
 • مشاوره قبل از ازدواج (۲) ؛‌‌انجمن روان شناسی ایران؛‌ شهریور ماه ۱۳۹۰
 • فنون درمان شناختی – رفتاری؛‌۴۰ ساعت ؛ مرکز مشاوره موج مثبت‌؛‌۱۳۹۰
 • شخصیت شناسی،‌۲۰ ساعت، مرکز مشاوره موج مثبت،‌۱۳۹۰
 • هیپنو تراپی؛ ۱۶ ساعت؛ مرکز مشاوره موج مثبت؛‌۱۳۹۱
 • سمینار آخرین نظریه های زوج درمانی با توجه به ملاحظات فرهنگی؛ انجمن روان شناسی ایران؛مرداد۱۳۹۱
 • درمان شناختی رفتاری اختلال سوگ کودکان، مرکز مشاوره شهید محلاتی، مهر ماه ۱۳۹۱
 • آشنایی با آزمون وکسلر IV، مرکز مشاوره شهید محلاتی،مهر ماه ۱۳۹۱
 • سمینار دو روزه کاربرد درمانهای موج سوم در پزشکی، دانشگاه کاشان؛ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • اجرا، نمره گذاری و تفسیر MMPI-2 و  MMPI-2-RF ؛ مرکز مشاوره زندگی؛ خرداد ۱۳۹۲
 • سمینار ذهن آگاهی و درد و رنج، دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران؛ تیر ۱۳۹۲
 • مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات محور یک و دو بر اساس DSM؛ انجمن روان شناسی ایران ؛ مهر ماه ۱۳۹۲
 • دوره مربیگری مهارتهای زندگی ، مرکز مشاوره کاج ( دکتر شهرام محمد خانی) ، اردیبهشت ۹۳
 • مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر تستها و ترسیم نیمرخ زوجین،۲۴ ساعت، مرکز مشاوره سگال، مرداد ۹۴
 • زوج درمانی شناختی- رفتاری، ۳۲ ساعت، انجمن روان شناسی ایران، مرداد ۹۴
 • مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مهر ۹۴
 • زوج درمانی شناختی رفتاری  ، ۱۳۹۱
 • تشخیص و درمان اختلالات جنسی ، ۱۳۹۱
 • مداخله شناختی رفتاری در خیانت زناشویی ، ۱۳۹۱
 • درمان فوبی اجتماعی ، ۱۳۹۲
 • مبانی درمان شناختی رفتاری ، ۱۳۹۲
 • طرحواره درمانی ، ۱۳۹۲
 • تکنیکهای شناخت درمانی، ۱۳۹۲
 • مقابله با رفتارهای خود آسیب رسان ( خودکشی) ، ۱۳۹۲
 • گروه درمانی شناختی رفتاری ، ۱۳۹۲
 • درمان پویشی کوتاه مدت فشرده ، ۱۳۹۲
 • دوره ۶ ماهه درمان شناختی رفتاری ، مرکز مشاوره سگال، ۱۳۹۴
 • دوره دو ماهه برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی(پروتکل کابات زین)، بیمارستان آتیه، ۱۳۹۵
 • مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، آبان ۹۶
 • مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، آبان ۹۶
 • مدیریت و آماده سازی اطلاعات علمی در محیط word، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، آذر ۹۶
مقالات - علمی و پژوهشی
 • میزان فعالیت نظامهای مغزی – رفتاری و درونگردی -برونگردی در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید، فصلنامه انجمن ایرانی روان شناسی،۱۳۸۱ شماره ۲۴، فاطمه فروزش یکتا، دکتر پرویز آزاد فلاح ، دکتر سید رضا نجفی زاده
 • بررسی رابطه تصویر بدنی با حرمت خود و افسردگی در افراد چاق، مجله علوم روانشناختی،۱۳۹۰ شماره ۳۷، لیلا عزیزی، فاطمه فروزش یکتا، مینا مقبولی، دکتر رضا پور حسین
 • جهت گیری دینی و جهت گیری پرسشگری دانشجویان دانشگاه امیر کبیر، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،۱۳۹۱، شماره ۶۵، ژاله کیانی، فاطمه فروزش یکتا، لیلا عزیزی
 • تأثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانی روان‌شناختی، تنظیم هیجان و ارتقای رضایت زناشویی زنان سازگار،مطالعات روان شناسی بالینی،۱۳۹۷، ۸(۳۱)، ۶۷-۹۰، فاطمه فروزش یکتا، حمید یعقوبی، فرشته موتابی، رسول روشن، محمد غلامی فشارکی و عبداله امیدی
 • Forouzesh Yekta F, Yaghubi H, Mootabi F, Roshan R, Gholami Fesharaki M, Omidi A. Psychometric Characteristics and Factor Analysis of the Persian Version of Couples Satisfaction Index. Avicenna J of Neuropsychophysiology. 2017; 4(2):49-56. http://dx.doi.org/10.32598/ajnpp.4.2.49

آخرین مقالات روانشناسی