شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهیMBCT

عناوین جلسات
تاریخچه ذهن آگاهی
تعریف ذهن آگاهی
معرفی انواع عملکردهای ذهن
معرفی درمان MBCT
آموزش ۸ جلسه ای درمانMBCT
شرایط شرکت کنندگان: دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی، مشاوره و سایر رشته های مرتبط
تاریخ برگزاری ۵،۶،۷ مرداد ساعت ۸تا ۱۲
مدرس:دکتر الهام آقایی
متخصص روانشناسی بالینی
هزینه دوره ۴۰۰هزار
با ارائه مدرک معتبر