مینا پهلوان

کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی

عضو بنیاد ملی نخبگان

عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران

حوزه فعالیت:

زوج درمانی

مشاوره پیش از ازدواج

درمان افسردگی

نوبت گیری آنلاین
مینا پهلوان

رزومه مینا پهلوان :

سوابق تحصیلی

کارشناسی روانشناسی بالینی- دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد خانواده درمانی- دانشگاه شهید بهشتی

کسب رتبه ۳۲ در کنکور سراسری سال ۸۸ در مقطع کارشناسی

کسب رتبه ۳۵ در کنکور سراسری سال ۹۰ در مقطع کارشناسی ارشد

سوابق شغلی
  • درمانگر خانواده و فردی در کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۹۴ تاکنون
  • ۶۸۸ ساعت مشاهده جلسات درمانی در کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی
کارگاه ها و دوره های آموزشی

۱. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

۲. درمان شناختی-رفتاری

۳. مهارتهای زندگی

۴. مشاوره پیش از ازدواج

۵. قصه درمانی

۶. تحلیل نقاشی

۷. مرور خود

مقالات - علمی و پژوهشی

پهلوان، مینا. موتابی، فرشته. مظاهری، محمد علی. (۱۳۹۴). واکنش به تعارض زناشویی : مطالعه ای بین نسلی”. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ۲۱(۳)

مقالات - همایش های ملی و بین المللی

۱. بررسی تاثیر استرس والدگری بر کیفیت روابط همشیران” هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده” اردیبهشت ۹۵

۲. پیش بینی باورهای ارتباطی بر اساس حوزه های طرحواره های ناسازگار“پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران” اردیبهشت ۹۴

آخرین مقالات روانشناسی