کارگاه شناخت رفتار درمانیCBT

مبانی شناخت رفتار درمانی
ساعت ۸_۱۲
۱۰ مرداد‌. هزینه ۹۰ هزار

مصاحبه تشخیصی و ارزیابی ساعت ۸_۱۲
۱۱مرداد. هزینه۹۰ هزار

اختلال افسردگی ساعت ۸ _۱۲
۱۲و ۱۳ مرداد. هزینه ۱۸۰هزار

اضطراب ساعت ۸_۱۲
۱۴و ۱۵ مرداد. هزینه ۱۸۰ هزار

وسواس
۱۶ و ۱۷ مرداد . هزینه ۱۸۰ هزار

شرایط شرکت کنندگان: دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی، مشاوره و سایر رشته های مرتبط

مدرس: دکتر الهام آقائی و دکتر فاطمه فروزش یکتا
متخصصان روانشناسی بالینی

Block "256" not found