درمان مشکلات کودکان با رویکرد دلبستگی

مدیریت هر یک از مسایلی که فرزندانمان در طول رشد خود به طور جدی با آن روبه رو می شوند (لجبازی، اضطراب، پرخاشگری، شب ادراری، قلدری، مسایل مربوط به خواب و تغذیه، کمبود اعتماد به نفس و …..) یکی از مهم ترین چالش های فرزندپروری است که می توان با افزایش آگاهی و توان خود هر یک از آنها را تبدیل به فرصتی برای شکوفایی هر چه بیشتر فرزندمان کنیم. در عین حال که هر یک از ما وامدار تربیت والدین خود هستیم و می دانیم که با فرزندانمان چطوربرخورد کنیم اما بسیاری از شیوه های تربیتی فرا گرفته شده از گذشته ناکارآمد و حتی در بسیاری از موقعیت ها مخرب است. بنابراین دریافت همراهی از یک مشاور متخصص در این زمینه می تواند چالش های ما را آسان تر و حس ما را از والدگری خود مثبت تر کند.

 

جلسات موضوع
جلسه اول ارزیابی مشکلات کنونی والدین در ارتباط با فرزندشان، ارزیابی نکات مثبت رابطه و موانع موجود در آن ، بررسی میزان هماهنگی والدین در تربیت،

توضیح درباره چارچوب جلسات و نقش والدین در پیشرفت جلسات

مشخص شدن فرض های اولیه در مورد سطح منتالیزیشن والدین و سبک دلبستگی آنها با فرزندشان

جلسه دوم برگزاری تست مارشاک با حضور مادر و کودک
جلسه سوم برگزاری تست مارشاک با حضور پدر و کودک
جلسه چهارم گفتگو و بازخورد به والدین برپایه تست برگزارشده
جلسه پنجم اولویت بندی مشکلات کودک و بررسی معنای هر کدام از مسایل برای والد

کاهش لجبازی و عدم همکاری کودک از طریق برقراری ارتباط با کیفیت والد و کودک

 

جلسه ششم سبک دلبستگی والد با کودک به ویژه مادر
جلسه هفتم در راستای مشکلات مطرح شده توسط والدین، استفاده از مجموعه تکنیک های تشویقی برای افزایش همکاری کودک در فعالیت هایی که باید انجام دهد و در حال حاضر آنها را انجام نمی دهد.
جلسه هشتم در راستای مشکلات مطرح شده توسط والدین، استفاده از مجموعه تکنیک های پیامدی جهت افزایش همکاری کودک در فعالیت هایی که نباید انجام دهد اما در حال حاضر انجام میدهد.
جلسه دهم جمع بندی جلسات، صحبت درباره موانع احتمالی موجود در اجرای تکنیک ها
جلسه دهم جلسه follow up، بر اساس نیاز مراجعین

 

  • هر یک از جلسات بر پایه مشکلات مراجعین و نیازهای ایشان، سن فرزندان قابلیت کم و یا اضافه شدن دارد.

 

 

مهسا امید بیگی

مشاور و درمانگر کودک

Block "256" not found