اعظم دشتی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

کاندیدای دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی 

دارای شماره نظام روانشناسی ۳۴۱۸۷

حوزه فعالیت:

روانکاوی، مشاوره ازدواج، زوج درمانی و خیانت زناشویی

نوبت گیری آنلاین
اعظم دشتی

رزومه اعظم دشتی :

سوابق تحصیلی

کارشناسی فیزیک کاربردی/ دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۶۹-۱۳۷۳)

کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای/ دانشگاه یزد (۱۳۷۳-۱۳۷۶)

لیسانس (BS) فیزیک کاربردی – دانشکده فیزیک – دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۶۹-۱۳۷۳)

دارنده گواهی آزمون MSRT زبان وزارت علوم (۱۳۹۶)

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۹۴-۱۳۹۶)

دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی (در حال گذراندن تز دکتری)  (۱۳۹۶ تا کنون)

کسب رتبه اول دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد وردی سال ۱۳۹۴ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

کسب رتبه ۸ ازمون کتبی دکتری مشاوره

کسب رتبه ۵ آزمون کتبی دکتری جامعه شناسی

کسب رتبه اول آزمون جامع دکتری مشاوره

سوابق شغلی

الف)دانشگاهی

 • مدرس دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۹
 • ارائه درس مهارتهای زندگی و کارگاههای تدبیر زندگی دانشجویی در دانشگاه علامه طباطبایی، اختلالات اضطرابی و وسواس
 • فعالیت به عنوان RA  برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و هدایت پژوهشهای علمی اعم از نوشتن مقاله یا پایان نامه
 • تدریس درس نظریه ها روان درمانی و نظریه های خانواده درمانی به عنوان TA برای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
 • تدریس فرایند توانمندسازی کارکنان شرکت صادرات گاز در مرکز تحقیقات توسعه مدیریت سبا

ب) غیر دانشگاهی

 • تدریس دورهها و کارگاههای مدیریت استرس، ذهن آگاهی، توانمندسازی، TAهوش فرهنگی و مدیریت استعدادها در سازمانهای دولتی و خصوصی به عنوان دستیار و مدرس
 • همکاری با دارالقران کریم خانه کارگر به مدت دو سال و آموزش روشهای فرزندپروری و تربیت کودک برای مربیان مهد در خانه کودک سرای محله مسعودیه
 • برگزاری دوره های مشاوره گروهی جهت بهبود روابط زوجی در خانه سلامت محله مسعودیه
 • ارائه مشاوره فردی و گروهی  در خانه سلامت محله مسعودیه
 • برگزاری کارگاه های فرزند پروری، روابط زوجی ، تربیت جنسی کودک در سرای محله مسعودیه
 • همکاری با کلینیک روزنه و برگزاری مشاورهای فردی و پیش از ازدواج برای مراجعه کنندگان
 • همکاری با کلینیک فرحبخش
 • همکاری با اسنپ دکتر
 • همکاری با مرکز مشاوره تلفنی علامه طباطبایی با کد ۵۲۷
 • برگزاری دوره روش تحقیق کیفی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • برگزاری کارگاه مدیریت استرس برای مدیران میانی بانک ملی در پاییز ۱۳۹۶
 • برگزاری کارگاه رفتار بالغانه برای کارکنان بانک رفاه
 • برگزاری طرح تدبیر زندگی برای دانشجویان نوورود به دانشگاه علامه طباطبایی
 • ارائه مشاوره به دانشجویان خوابگاه معینیان به عنوان مشاور خوابگاه
 • برگزاری کارگاه های متعدد در خوابگاه های داتشجویی معینینان زیر نظر مرکز مشاوره دانشگاه و و خوابگاه سلامت زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی
سوابق کار مشاوره
 • مشاور دبیرستان دوره اول اندیشه فردا (غیردولتی) از سال ۹۷ تا حال حاضر
 • مشاوره خوابگاه در خوابگاه معینیان دانشگاه علامه طباطبایی
 • مشاور خوابگاه در خوابگاه ولیعصر دانشگاه علامه طباطبایی
 • مشاور خانواده و کودک در شهرداری منطقه ۱۵ به مدت ۱۵ ماه،
 • مشاوره تحصیلی مدرسه نخبگان علامه طباطبایی یک دوره
 • مشاور دبیرستان دور اول اندیشه فردا(غیر انتفاعی) در منطقه ۶
 • مشاوره خانواده دارالقرانم کریم شیفتگان وحی ۲ سال
 • مشاور مرکز مشاوره دانشگاه علامه، کلینیک دکتر فرحبخش و…
 • مشاور در مرکز کودکان کار
 • مشاور در گروه کار و مهر
 • مشاور مرکز تلفنی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مشاوره در کلینیک روزنه
تحقیقات

ترجمه کتاب­های: کاربست نظریه انتقادی در خانواده درمانی/اشتیاق شغلی/ هوش فرهنگی / توسعه استعدادهای مدیریت اجرایی

مقاله: تجربه زنان تهرانی از بی اعتنایی اجتماعی در روابط همسایگی: یک مطالعه کیفی، مجله علمی پژوهشی زن در توسعه و سیاست، دوره ۱۶، شماره ۲، تابستان ۹۷

The Effect of Cultural Intelligence on Job Compatibility and Job Stress, European Journal  of International Management, Accepted in May 2017, will be published on 2018 Vol. 12 No. 2 ) ISI(

سوابق پژوهشی
 •  همکاری با دانشکده روانشناسی و  علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان RA  در طرحهای پژوهشی  خانم دکتر اسمعیلی رئیس انجمن مشاوره ایران (۱۳۹۷-۱۳۹۹)

پژوهشهای سازمانی:

 •  همکاری (به عنوان محقق) در پروزه های هفتگانه مدیریتی در مرکز تحقیقاتی توسعه مدیریت سبا
 • همکاری (به عنوان محقق) در پروژه  طراحی نظام جامع اموزشی بعثه سازمان حج
 • همکاری (به عنوان محقق)  در پروژه های سه گانه سازمان بازرگانی استان تهران
 • همکاری (به عنوان محقق) در طرح “آسیب شناسی آموزشی طلاب جامعه المصطفی “
 • همکاری (به عنوان محقق)  در طرح ” تدوین شاخص های مهندسی فرهنگی “
 • همکاری (به عنوان محقق)  در طرح “برنامه‌ کسب‌و‌کار پارک علم و فناوری دماوند”
 • همکاری (به عنوان محقق)  در طرحهای مختلف دفتر برنامه ریزی و نظارت مرکز مدیریت حوزه های علمیه ( طرح استعداد یابی و توسعه مدیران ،شایستگی های مدیران ، نظام آموزش بر مبنای شایستگیها،توانمند سازی روان شناختی،
 • همکاری (به عنوان محقق)  در پروژه های مرکز تحقیقات توسعه مدیریت سبا تحت عناوین: اتاق فکر، مشاوره، نظارت، توسعه مدیریت، مدیریت منابع انسانی
 • توانمندسازی کارکنان شرکت صادرات گاز ایران