بازیابی اعتماد بین زوجین بعد از خیانت

یکی از سوال های اساسی زوجین پس از مراجعه به رواندرمانگر برای بازسازی روابط بعد از خیانت، این است ” آیا من می توانم به فردی که بعد از این همه مدت فهمیدم می تونه به من این همه دروغ بگوید ، اعتمادکنم؟” خیانت به اعتماد فرد خیانت دیده ضربه مهلکی وارد می کند ، …

خیانت زناشویی

درمان خیانت به پیمان زناشویی   آیا خیانت زناشویی، به منزله پایان پیوند مقدس زناشویی است؟ پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست. برای برخی از افراد و در بعضی از شرایط باید گفت بله! خیانت به معنای نقض مفاد پیمان زناشویی و به منزله انقضا زمان زندگی مشترک است. ولی در برخی از موارد …