آیا من برای ازدواج آمادگی دارم؟

مادر بزرگم تعریف می کرد ۱۱ ساله بودم که من را به عقد آقا محسن پسر خالم که ۲۰ سالش بود درآوردند، یادمه روز عقد که من را روی صندلی نشانده بودند پاهام به زمین نمی رسید. چیز زیادی نمی دونستم فقط می دونستم قراره ازین به بعد برم خونه ی خالم اینا زندگی کنم. …

ازدواج عاقلانه یا عاشقانه

امروزه جوانان حق انتخاب بیشتری برای ازدواج دارند. ازدواج ها از سبک سنتی که والدین به تنهایی و به صلاحدید خود همسری برای فرزندشان انتخاب می کردند به سبک مدرن و برقراری ارتباط بیشتر پیش از ازدواج و انتخاب آگاهانه تر حرکت کرده است. شاید در نگاه اول علت مشکلات زناشویی نسل قبل را نداشتن …