کسب آمادگی برای پدر و مادر شدن

پدر و مادر بودن از مهمترین و سخت ترین وظایفی است که بیشتر افراد بالغ در طول زندگی خود تجربه می کنند. هدف از پدرومادر خوب بودن، تربیت فرزندی سالم و رشد یافته ست به گونه ای که مهارت های مورد نیاز در زندگی بزرگسالی را کسب کند. انتظار می رود زوجین قبل از فرزند …

راهکارهای پرورش فرزندان

متخصصان سلامت روان از جمله روانشناسان از سالها قبل تا کنون، به دنبال درمان مشکلات روانی در کودکان و بزرگسالان بوده اند؛ اخیراً رویکردی جدید وارد روانشناسی شده است که در کنار بحث درمان، پیشگیری مثبت را مورد تأکید قرار داده است. چناچه والدین براساس دیدگاه اول یعنی “درمان “به آینده ی کودک خود نگاه …