شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهیMBCT

عناوین جلسات تاریخچه ذهن آگاهی تعریف ذهن آگاهی معرفی انواع عملکردهای ذهن معرفی درمان MBCT آموزش ۸ جلسه ای درمانMBCT شرایط شرکت کنندگان: دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی، مشاوره و سایر رشته های مرتبط تاریخ برگزاری ۵،۶،۷ مرداد ساعت ۸تا ۱۲ مدرس:دکتر الهام آقایی متخصص روانشناسی بالینی هزینه دوره ۴۰۰هزار با ارائه مدرک …

کارگاه شناخت رفتار درمانیCBT

مبانی شناخت رفتار درمانی ساعت ۸_۱۲ ۱۰ مرداد‌. هزینه ۹۰ هزار مصاحبه تشخیصی و ارزیابی ساعت ۸_۱۲ ۱۱مرداد. هزینه۹۰ هزار اختلال افسردگی ساعت ۸ _۱۲ ۱۲و ۱۳ مرداد. هزینه ۱۸۰هزار اضطراب ساعت ۸_۱۲ ۱۴و ۱۵ مرداد. هزینه ۱۸۰ هزار وسواس ۱۶ و ۱۷ مرداد . هزینه ۱۸۰ هزار شرایط شرکت کنندگان: دانشجویان و فارغ التحصیلان …

کارگاه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرشACT

عناوین جلسات: تعریف درمانACT تشریح تمایز ACTبا سایر رویکردهای نسل سوم انعطاف پذیری درACT تشریح مولفه هایACT درمان اختلالات اضطرابی با ACT درمان اختلال وسواس باACT اکت در عمل(رول پلی) شرایط شرکت: دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی ،مشاوره وسایر رشته های مرتبط تاریخ برگزاری ۹الی ۱۱ مرداد ساعت ۸تا ۱۲ مدرس: سهیلا قمیان …