کلینیک شناختی

در باره کلینیک شناختی:

در کلینیک شناختی (علوم اعصاب شناختی – Cognitive Neuroscience) مرکزمشاوره و روانشناسی حال خوب در مرحله اول ما به ارزیابی و معاینه شناختی کارکردهای شناختی مغز چه در افراد سالم و چه در افراد مبتلا به اختلالات روانشناسی (روانپزشکی) و آسیب های مغزی (بیماری های مغز و اعصاب) در تمامی گروه های سنی (کودکی-نوجوانی، بزرگسالی و سالمندی) می پردازیم. در مرحله ی دوم و پس از تشخیص اختلال، مشکل یا بیماری فرد به تدوین پروتکل درمانی متناسب با شرایط فرد خواهیم پرداخت. این پروتکل می تواند شامل روان درمانی، دارو درمانی، آموزش والدین، تحریک مغزی، توانبخشی شناختی و توانمند سازی شناختی باشد. در مرحله سوم و با شروع روند درمان ما به طور منظم فرد را تحت نظارت قرار می دهیم و سیر بهبودی و یا کنترل را پایش می کنیم. در مرحله چهارم و پس از پایان دوره درمان، به طور منظم و در فواصل یک ماه، سه ماه و شش ماه فرد را تحت پیگیری اثرات درمانی قرار می دهیم. با مراجعه به کلینیک شناختی با ارزیابی و معاینه شناختی می توانید به طور منظم خودتان، فرزندتان و سایر اطرافیانتان را مورد پایش منظم قرار دهید، چرا که ما بر این باوریم تشخیص درست و زودهنگام علاوه بر پیشگیری آگاهی لازم را در مورد شرایطی خود یا اطرافیانش تجربه می کنند را به همراه خواهد داشت. ما در پی همگانی کردن آگاهی از مغز، کارکرد هایش و نابهنجاری هایش هستیم، به ما بپیوندید.

درمان های تکنولوژیک

درمان اختلالات عصبی رشدی دوران کودکی

درمان های مبتنی بر تحریک مغزی

درمان های مبتنی بر تحریک عضلات

باشگاه مغز

توانبخشی

سایر خدمات