مشاوره ازدواج

انتخاب همسر یکی از مهمترین تصمیمات زندگی هر فرد محسوب می شود .

به خصوص در دنیای امروز که شناخت افراد با پیچیدگی های فراوانی همراه است آمار بالای طلاق

به خصوص در شهرهای بزرگ بیانگر عدم توجه دختران و پسران به معیارهای یک زندگی با دوام

و نگاه تک بعدی ( احساسی ) آنان به موضوع ازدواج است .

بنابراین اگر جویای خوشبختی و آرامش پایدار هستید باید امکانات دانش خود را افزایش

و از متخصصان کمک بگیرید .

ما در فرآیند مشاوره بسته ایی را فراهم کرده ایم که به دختران و پسران پیشنهاد می کنیم .

۱. جلسه آشنایی با حضور دختر و پسر در جلسه به صورت انفرادی و مشترک و بیان انگیزه ها و نظرات و آشنایی با معیارها و ملاکها ازدواج توسط مشاور

۲. اجرای تست شخصیتی بر روی دختر و پسر و ارزیابی ویژگی های شخصیتی هر یک از آنان

۳. تفسیر تست شخصیتی و تبیین ویژگی های خاص آزمون شوندگان

۴. ارائه پرسشنامه شناخت روحیات شخصی و باورهای فردی و خانوادگی دختر و پسر جهت تکمیل در منزل

۵. بررسی و مقایسه پاسخهای ارائه شده و تبیین نکات مهم پرسشنامه ها

۶. دعوت از والدین دختر و پسر در صورت ضرورت و ارائه نکات مشاوره ایی به آنان

۷. جلسه جمع بندی با حضور دختر و پسر و ارائه نظرات و پیشنهادات پایانی

۸. معرفی کتابهای مفید در راستای افزایش دانش و مهارت طرفین

۹. اجرای تست MMDIZ بررسی دختر و پسر به تشخیص مشاور در صورت ضرورت و تفسیر آن .

مجموع جلسات مشاوره پیش از ازدواج به طور تقریبی بین ۴ تا ۸ جلسه می باشد .

آخرین مقالات روانشناسی