مشاوره خانواده

در کل باید گفت خانواده ها به عنوان یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی می باشند که در برگیرنده اساسی ترین ، عمق ترین و در مجموع بیشترین مناسبات انسانی هستند. علاوه بر این کهخانواده یکی از مهم ترین منابع اولیه نیازهای اساسی فرد محسوب می شود، لازم به ذکر است می تواند بستری برای ایجاد موقعیت های متعدد برای یادگیری و شکل گیری نگرش ها و تشکیل باورهای اساسی را برای افراد فراهم آورد که برای زندگی اجتماعی و بهره وری از میراث فرهنگی و انتقال آن حائز اهمیت است.

خانواده را نمی توان فقط یک گروه صرفا قراردادی تلقی کرد بلکه یک واحد اجتماعی اولیه از مناسبات انسانی است و مبتنی بر پیوند هایی است که ریشه در طبیعت و فطرت انسان دارند. در جوامع مختلف روابط زوجی ارزش زیادی دارند به طوری که بیشتر از ۸۰% از افراد طلاق گرفته دوباره ازدواج می کنند. در مجموع می توان گفت خانواده سیستم پویایی که مناسبات آن با گذر زمان در حال تغییر است.در ابتدا می خواهیم به تعاریفی از این سیستم بپردازیم تا بتوانیم کمی موشکافانه و دقیق تر به جنبه های مختلف آن بپردازیم:

نقش‌ها

مجموعه مسئولیت‌ های روشن، شفاف و جاافتاده‌ای که برای هریک از اعضای خانواده وجود دارد. عمده چالش‌های خانوادگی ریشه در نقش‌ها دارد که اختلال در پذیرش نقش‌ها و جابجایی یا بازگشت یکی از دلایل چالش است و مقررات پیدا و پنهانی که به اعضاء کمک می‌کند تا با یکدیگر به تعامل بپردازند همان آداب معاشرت نام دارد. اساس تربیت در خانواده پرورش شهروند است نه برده! در برخی خانواده‌های ما دختر و پسر را پس از تولد بسیار موردتوجه قرار داده و آن‌ها را بدهکار عاطفی بار آورده و تا انتها مدیون والدین‌اند نه مدیون جامعه. انسان رشد یافته انسانی است که متمایز از خانواده شود. انسان‌ها به‌ شدت مدیون عاطفه‌ های کسب‌ شده‌اند و لذا بعد از ازدواج و در ادامه زندگی نیز هستند.

توقعات

می توان گفت معمولا در کانون خانواده توقعات از درون افراد و از سویی دیگر از کانون‌های اجتماعی برمی‌خیزد که موجب تغییر فرد به نفع دیگری یا حالت جدایی می‌شود که باید آن را مدیریت کنیم. با بازسازی نقش‌ ها، قواعد و اصلاح توقعات می‌توان با هم بودن را با کیفیت بهتری تجربه کرد. در این‌ بین هیچ‌ یک از نقش‌ ها نباید یکدیگر را تغییر دهند و بر اساس قواعد درونی خود، خودمان را تغییر دهیم و دست از تلاش در تغییر دادن دیگران برداریم.

در اینجا سوالی که پیش روی بسیاری از افراد مطرح می شود این اسن که آیا بین تمایز و جدایی اختلاف است؟ منظور از تمایز استقلال است یعنی من می‌توانم مستقل از دیگران برای خود تصمیم بگیرم. تمایز یافتگی فرایند است نه هدف که ما به‌ تدریج و همیشگی آن را ادامه می‌دهیم. در بسیاری از خانواده‌ها همپوشی در حدی است که حاضر نیستند اجازه انتخاب و آگاهی به نتایج و عواقب آن به اعضاء دهند.

تمایز یافتگی – هم آمیختگی

مفهوم تمایز یافتگی توسط بوئن یکی از خلاق‌ ترین متفکران حوزه خانواده‌ درمانی ارائه‌ شده است. این مفهوم بیانگر میزان توانایی فرد در تفکیک فرایند های عقلانی و احساسی از یکدیگر است. به‌ عبارتی‌ دیگر رسیدن به حدی از استقلال عاطفی که فرد بتواند در موقعیت‌ های عاطفی و هیجانی، بدون غرق شدن در جو عاطفی آن موقعیت‌ها، به‌صورت خودمختار و عقلانی تصمیم‌ گیری کند.

نگاه به این مفاهیم در دو سطح

  • به‌ عنوان فرایندی که در درون فرد رخ می‌دهد (تمایز احساس و عقل) : زمانی که اشخاص بین احساس و تفکراتشان تفکیک نمی‌کنند و در احساسات غرق می‌شوند.
  • به‌ عنوان فرایندی که در روابط بین افراد به وقوع می‌پیوندد (تمییز بین خود و روابط با دیگران) :شخص تمایل دارد یا به‌ طور کامل جذب احساسات دیگران شود و با جو عاطفی محیط حرکت کند و یا برعکس علیه دیگران واکنش نشان دهد.

 

چهار مؤلفه برای تشخیص میزان تمایزیافتگی

  • واکنش‌پذیری عاطفی : غلبه احساسات فرد بر عقل و منطق و تصمیم‌ گیری و واکنش عاطفی بر اساس آن
  • جایگاه من : داشتن عقاید و باور های مشخص در زندگی و هویت شخصی نیرومند
  • گریز عاطفی : میزان تمایل به فرار از بند پیوندهای عاطفی بافاصله گرفتن فیزیکی یا روانی
  • هم آمیختگی با دیگران : میزان نیازمندی شدید به تائید و حمایت اطرافیان و واکنش به سیستم عاطفی محیط

در جامعه انسانی نوعی “نیروی زندگی” که ریشه‌ ای غریزی دارد کودک را به شخصی برخوردار از عواطف مجزا تبدیل می‌کند که می‌تواند به تفکر، احساس و عمل بپردازد. همزمان نیرویی دیگری که آن‌ هم ریشه غریزی دارد، کودک و خانواده را به حفظ پیوند های عاطفی یا باهم بودن سوق می‌دهد. در نتیجه این نیروهای تعادلی، هیچکس به جدایی عاطفی کامل از خانواده دست نخواهد یافت، لیکن از لحاظ مقدار تمایزی که هر فرد به دست می‌ آورد تفاوت‌ های قابل‌ ملاحظه‌ای وجود دارد. در خانواده‌ هایی که این تعادل به‌خوبی برقرار نباشد و خودمختاری فرد به خطر بیفتد اضطرابی ایجاد می‌شود که ریشه آسیب‌ های روانی در دراز مدت خواهد بود.

آخرین مقالات روانشناسی