دکتر الهام آقایی

دکتری روانشناسی بالینی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

دارای شماره نظام روانشناسی ۳۶۹۵

عضو انجمن روانشناسی بالینی

عضو هیأت علمی دانشگاه

نماینده واحد روانشناسی بیمارستان میمنت

مؤسس و مدیر مرکز مشاوره روانشناسی حال خوب

پذیرش در دوره دکتری با سهمیه استعدادهای درخشان

درمانگر برتر کلینیک خانواده، گروه آتیه درخشان ذهن در سال ۱۳۹۶

حوزه فعالیت:

مشاوره فردی – مشاوره خانواده

نوبت گیری آنلاین
دکتر الهام آقایی

رزومه دکتر الهام آقایی :

سوابق تحصیلی

کارشناسی روانشناسی عمومی – دانشگاه زنجانکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – دانشگاه اصفهاندکتری روانشناسی بالینی (استعداد درخشان) – دانشگاه شاهد

سوابق شغلی
 • روانشناس و مشاور مطب اعصاب و روان ۱۳۹۱-۱۳۹۰
 • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره دانشگاه آزاد در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰
 • روانشناس و مشاور درمانگاه فاطمه الزهرا ۱۳۹۵-۱۳۹۱
 • روانشناس کلینیک خانواده گروه آتیه ۱۳۹۳ تا کنون.
 • روانشناس مرکز موج مثبت ۱۳۹۴ تا کنون.
 • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره دانشگاه شاهد تهران ۱۳۹۵-۱۳۹۲
 • موسس و مسئول فنی مرکز مشاوره حال خوب ۱۳۹۶ تا کنون.
سوابق تدریس
 • مدرس دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱-۱۳۹۰
 • مدرس دانشگاه شاهد تهران ۱۳۹۵-۱۳۹۲
 • مدرس دانشگاه رفاه ۱۳۹۷ تا کنون
 • برگزاری کارگاه MBCT در مرکز مشاوره حال خوب، تابستان ۱۳۹۷
 • برگزاری کارگاه ERP در مرکز مشاوره حال خوب، تابستان ۱۳۹۷
کارگاه ها و دوره های آموزشی

۱- تحلیل نقاشی۲– بازی درمانی۳- روش های شناخت و درمان  مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان۴- مدیریت رفتاری والدین: فرزندپروری مثبت۵- بهداشت  و مشاوره جنسی۶- فرایند مشاوره قبل از ازدواج۷- درمان شناختی-رفتاری وسواس۸-اجرا نمره گذاری و تفسیر MMPI-2 و MMPI-2-RF9-مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات محور یک و دو براساسDSM(SCID10-شرکت در دوره جامع درمان شناخت-رفتار درمانی در کودکان و نوجوانان- آبان ۱۳۹۳۱۱-زوج درمانی شناختی-رفتاری ۱۳۹۱۱۲- خیانت زناشویی ۱۳۹۱۱۳-طرحواره درمانی ۱۳۹۲

۱۴- CBT ۱۳۹۲

۱۵-فنون شناخت درمانی ۱۳۹۲۱۶- نگرانی ۱۳۹۲۱۷-مقابله با رفتارهای خودآسیب رسان(خودکشی). ۱۳۹۲۱۸-درمان پویشی کوتاه مدت ۱۳۹۲

تألیف و ترجمه کتاب

۱- سجادیان،پریناز،آقایی،الهام،کلانتری،مهرداد(۱۳۸۹)،سوگ در کودکان خردسال،انتشارات دکتر بهشتیان.۲- کلانتری،مهرداد،طبائییان،راضیه،آقایی،االهام،سجادیان،پریناز(۱۳۹۰)، معنویت و روانشناسی مثبت،انتشارات کنکاش.۳- آقایی،الهام،سجادیان،پریناز،کلانتری،مهرداد(۱۳۹۱). سوگ در کودکان. انتشارات بهتاپژوهش.۴- دکتر احمدپناه، مرضیه نظری بدیع، الهام آقایی(۱۳۹۱)صد پرسش و پاسخ درباره اختلال پانیک. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان.۵- مهرداد کلانتری،راضیه فتاحی ، الهام آقایی(۱۳۹۴). سوگ در کودکان و نوجوانان. انتشارات ارجمند.

مقالات ISI

Aghaie.E,Roshan.R.Mohamadkhani.P,Shaieri.M,Gholami-Fesharaki.M (۲۰۱۷). Factor Analysis and Psychometric Characteristics of the Persian Version of Savoring Belief Inventory (SBI). Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology .

Elham Aghaie, Rasol Roshan, Parvaneh Mohamadkhani, Mohamadreza Shaeeri, and Mohamad Gholami-Fesharaki(۲۰۱۸). Well-Being, Mental Health, General Health and Quality of Life Improvement Through Mindfulness-Based Interventions: A Systematic Review and Meta-Analysis. Iran Red Crescent Med J. 2018 March; 20(3):e16231. doi: 10.5812/ircmj.16231

Ahmadpanah M, Paghale SJ, Bakhtyari A, Kaikhavani K, Aghaei E, Nazaribadie M, Holsboer-Trachsler E, Brand S (۲۰۱۴) .Effects of psychotherapy in combination with pharmacotherapy, when compared to pharmacotherapy only on blood pressure, depression and anxiety in female patients with hypertension. Journal of Health Psychology . sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav.DOI: 10.1177/1359105314550350

Mojtaba Tavakoli, Elham Aghaie, Sahar Shomeil Shushtari, Azam Aghaei, Amene Kuhi,

Behruz Mahmoodi Bakhtiari(۲۰۱۴).Comparative of physical complaints, depression and OCD in people with hearing impaired and normal people in Ahwaz “Iran” Psychology and Behavioral Sciences;۳(۴): ۱۲۶-۱۳۰.

Sahar shomeil shushtari,mojtaba tavakoli,elham aghaei,azam aghaei,amene kuhi,behruz mahmudi-bakhtiari(۲۰۱۵).comparative evalution of mental dissociation,phobia,anxiety and aggression in people with hearing impaired and those with normal hearing ahvaz iran.Asian journal of Applied sciences.ISSN 1996-3343/DOI:10.3923/ajaps.

Ahmadpanah M, Nazaribadie M, Aghaei E, Ghaleiha A, Bakhtiari A,  Haghighi M, Sadeghi Bahmani D, Akhondi A, Bajoghli H, Jahangard L, Holsboer-Trachsler E, Brand S. Influence of adjuvant detached mindfulness  and stress management training compared to pharmacologic treatment in primiparae with  postpartum depression. Archives of Women’s Mental Health, ۲۰۱۷ (IF 3.397)

مقالات - همایش های ملی و بین المللی
 • بررسی مقایسه ای جنبه های یادگیری هیجانی- اجتماعی کودکان لجباز و نافرمان و عادی دبستانی “اولین کنگره بین المللی روانشناسی کودک و نوجوان” ۵-۸ مهرماه ۹۰(شیراز) .
 • تاثیر آموزش مهارتهای پردازش اطلاعات اجتماعی بر روی میزان اختلال نافرمانی مقابله ای دبستانی “اولین کنگره بین المللی روانشناسی کودک و نوجوان” ۵-۸ مهرماه ۹۰(شیراز) .
 • آموزش گروهی مادران بر روی نشانه های اختلال سلوک کودکان پیش دبستانی محروم از پدر. “اولین کنگره بین المللی روانشناسی کودک و نوجوان” ۵-۸ مهرماه ۹۰(شیراز) .
 • مقایسه مشکلات هیجانی-رفتاری در کودکان پیش دبستانی محروم از پدر و عادی. “اولین کنگره بین المللی روانشناسی کودک و نوجوان” ۵-۸ مهرماه ۹۰(شیراز) .
 • سمیه جمالی، احمد عابدی، الهام آقایی، مهناز جدیدی. مداخلات شناختی -رفتاری در اختلال نافرمانی مقابله ای: مطالعه ی فراتحلیل. کنگره روانشناسی بالینی. تهران . اسفند ۹۰.
 • الهام آقایی، سمیه جمالی، احمد عابدی، مهرداد کلانتری. اثر آموزش مادران بر مشکلات رفتاری کودکان: فراتحلیل. کنگره روانشناسی بالینی. تهران ، اسفند ۹۰.
 • مقایسه کارکردهای اجرایی و توجه کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای و عادی دبستان. “چهارمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان” ۱۹-۲۱مهرماه ۹۰، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 • اثربخشی آموزش گروهی مادران بر کاهش نشانه های اختلال سلوک کودکان پیش دبستانی محروم از پدر.چهارمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان” ۱۹-۲۱مهرماه ۹۰، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 • آقایی،الهام.کلانتری،مهرداد. زارع،راضیه. جمالی پاقلعه،سمیه(۱۳۸۹).مقایسه وضعیت روانی مادران کودکان محروم از پدر و مادران کودکان عادی پیش دبستانی. اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان مرودشت (شیراز) به صورت سخنرانی
 • سمیه جمالی پاقلعه، الهام آقایی، احمد عابدی، سالارفرامرزی(۱۳۹۱).شیوع اختلال نقص توجه بیش فعالی: مطالعه فراتحلیل. “پنجمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان” ۲۱-۱۷مهرماه ۹۱، دانشگاه علوم پزشکی تهران. ارائه به صورت سخنرانی
 • زیور جمالی پاقلعه، حسین سجادی، الهه حجازی، سمیه جمالی پاقلعه، الهام آقایی(۱۳۹۱).اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری اجتماعی دختران. “پنجمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان” ۲۱-۱۷مهرماه ۹۱، دانشگاه علوم پزشکی تهران.ارائه پوستر
 • الهام آقایی، عاطفه استادی،سمیه جمالی(۱۳۹۱). رابطه شیوه های فرزندپروری با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دوره راهنمایی. “پنجمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان” ۲۱-۱۷مهرماه ۹۱، دانشگاه علوم پزشکی تهران. ارائه پوستر
 • الهام آقایی ،سمیه جمالی، احمد عابدی(۱۳۹۱). فراتحلیل اثربخشی مداخلات روانشناختی بر سازگاری اجتماعی . “پنجمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان” ۲۱-۱۷مهرماه ۹۱، دانشگاه علوم پزشکی تهران. ارائه به صورت سخنرانی.
 • الهام آقایی، مهرداد کلانتری،سمیه جمالی(۱۳۹۱) رابطه شیوه های فرزندپروری با یادگیری هیجانی اجتماعی در کودکان.”پنجمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان” ۲۱-۱۷مهرماه ۹۱، دانشگاه علوم پزشکی تهران.ارائه پوستر.
 • . الهام آقایی، راضیه زارع، سمیه جمالی پاقلعه، مرضیه نظری بدیع .رابطه هوش هیجانی و خودکارآمدی با سلامت عمومی در دانشجویان دختر.کنگره انجمن روانشناسی ۹۱.
 • . الهام آقایی، عاطفه استادی ، سمیه جمالی پاقلعه . رابطه فرزندپروری و سازگاری و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دوره راهنمایی. کنگره انجمن روانشناسی ۹۱.
 • مهناز مرتضوی، الهام آقایی، رضوان السادات جزایری، مریم فاتحی زاده . اختلالات روانی در زوجین دارای خشونت زناشویی و زوجین عادی.کنگره انجمن روانشناسی ۹۱.
 • الهام آقایی، آزاده بختیاری، سمیه جمالی پاقلعه. درمان گروهی مدیریت استرس بر فشارخون بیماران زن مبتلا به فشار خون. کنگره انجمن روانشناسی ۹۱.
 • مهناز مرتضوی، سعیده امامی نیا، عذرا اعتمادی،رضوان السادات جزایری، مریم فاتحی زاده،الهام آقایی(۱۳۹۱) مقایسه اختلالات شخصیت در سه خوشهA ، B و C در زوجین  دارای خشونت زناشویی و زوجین عادی شهر یزد. همایش ملی خانواده و امنیت،۱۶ اسفند ۹۱ دانشگاه یزد.
 • مهناز مرتضوی، رضوان السادات جزایری، مریم فاتحی زاده، عذرا اعتمادی، الهام آقایی، سعیده امامی نیا(۱۳۹۱). مقایسه اختلالات شخصیت در سه خوشهA,B,C در مردان همسرآزار و عادی شهر یزد. همایش ملی خانواده و امنیت،۱۶ اسفند ۹۱ دانشگاه یزد.
 • سمیه جمالی پاقلعه، الهام آقایی،مرضیه نظری بدیع، رضا میرزایی(۱۳۹۲). بررسی ابعاد شخصیتی در افراد معتاد و عادی.اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر.پذیرش جهت چاپ در فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی.
 • نسرین ارشدی،صاحه پیریایی،راضیه زارع و الهام آقایی(۱۳۹۱). اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای عزت نفس سازمان محور. سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی.
 • حمید یعقوبی، فرهاد طارمیان،حمید پیروی، مسعود ظفر،الهام آقایی(۱۳۹۳)میزان شیوع مصرف مواد در دانشجویان تحت پوشش دانشگاه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بر حسب جنسیت و محل سکونت.هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.
مقالات - مجله های علمی و پژوهشی

۱-جمالی پاقلعه،سمیه. عابدی،احمد. آقایی،الهام. زارع،راضیه.(۱۳۸۹). ” فراتحلیل جامع رابطه هوش هیجانی با سلامت روان”. مجله پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره ۴،شماره ۳ و۴،پاییز و زمستان ۱۳۸۹.۲-جمالی پاقلعه،سمیه؛ عابدی، احمد. فرامرزی، سالار. آقایی، الهام .(۱۳۹۱).فراتحلیل اثربخشی داروی متیل فندیت  بر کاهش نشانه های اختلال کمبود توجه بیش فعالیمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، دوره ۱۳ ، شماره۳،۲۰-۳۰.۳-عابدی، احمد. جمالی پاقلعه، سمیه.فرامرزی، سالار. آقایی، الهام. بهروز، منیر. فراتحلیل جامع مداخلات رایج اختلال ADHD . روانشناسی معاصر. دوره هفتم، شماره ۱.۴-آقایی، الهام. کلانتری، مهرداد.عابدی،احمد.جمالی پاقلعه،سمیه(۱۳۸۹). فراتحلیل مداخلات روانشناختی بر نشانه های استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان،روانشناسی معاصر(ویژه نامه) ۵، ،۱۵ -۱۷.۵-آقایی،الهام. عابدی،احمد. جمالی پاقلعه،سمیه. (۱۳۹۱).فراتحلیل اثربخشی مداخلات شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان (۱۳۸۹-۱۳۸۰)» مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هجدهم، شماره۱، ۳-۱۲.۲- زارع،راضیه، آقایی، الهام، کلانتری، مهرداد،دهستانی بافقی،محدثه(۱۳۸۹) جهت گیری مذهبی درونی ، بیرونی و کیفیت زندگی دانشجویان، روانشناسی معاصر(ویژه نامه)،۵.۷-جمالی پاقلعه، سمیه. عابدی، احمد. آقایی، الهام.(۱۳۹۰). فراتحلیل اثربخشی مداخلات روانشناختی بر میزان نشانه های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی. سال یازدهم. شماره ۴، ۳۲۱-۳۲۴.۸- آقایی،الهام. عابدی،احمد. جمالی پاقلعه،سمیه(۱۳۹۱).فراتحلیل اثربخشی مداخلات شناختی- رفتاری بر کاهش افسردگی. مجله دانشور رفتار. سال ۱۹، دوره جدید، شماره ۶.۹- الهام آقایی، سمیه جمالی،احمد عابدی.فراتحلیل اثربخشی درمانهای دارویی بر میزان نشانه های افسردگی. مجله علمی-پژوهشی جنتاشاپیر ، دوره سوم، شماره۳. ۱۳۹۱.۱۰- سمیه جمالی، احمد عابدی، مهناز جدیدی فیقان، زیور جمالی، الهام آقایی(۱۳۹۲). بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس یادگیری اجتماعیهیجانی دانش آموزان پسر پایه های سوم و چهارم شهر اصفهان. فصلنامه اندازه گیری تربیتی.شماره ۱۳.سال چهارم.ص۱۹۳-۲۱۱.۱۱- -الهام آقایی،مهرداد کلانتری،سمیه جمالی پاقلعه(۱۳۹۳). آموزش رفتاری مادران بر مشکلات هیجانیرفتاری کودکان پیش دبستانی محروم از پدر. مجله اصول بهداشت روانی.سال۱۶(۲).ص ۱۰۰-۹۱۲- الهام آقایی، سمیه جمالی پاقلعه، احمد عابدی، مهناز مرتضوی(۱۳۹۱). فراتحلیل اثربخشی درمان های روانشناختی و دارویی بر افسردگی. مجله مطالعات بالینی دانشگاه علامه طباطبایی.۱۳-الهام آقایی، آزاده بختیاری و سمیه جمالی(۱۳۹۲). اثربخشی درمان مدیریت استرس بر افسردگی و فشار خون زنان مبتلا به فشار خون .مجله علمی پژوهشی روان شناسی سلامت.۱۴- الهام آقایی، سمیه جمالی پاقلعه(۱۳۹۲).فراتحلیل اثربخشی درمان های مبتنی بر مذهب و معنویت بر میزان افسردگی.دومین کنگره علوم انسانی اسلامی. مجموعه مقالات کنگره با رتبه علمی پژوهشی۱۵- حسن رضایی جمالویی، جعفر حسنی، الهام آقایی و مهدی طاهری(۱۳۹۲). رابطه پنج عاملی شخصیت و عاطفه منفی با تعارض کار-خانواده در معلمان. خانواده و پژوهش،دوره ۱۰،شماره(۲۰).۲۳-۳۹.۱۶-مهناز مرتضوی، مریم فاتحی زاده،رضوان السادات جزایری،عذرا اعتمادی،الهام آقایی، سعیده امامی نیا(۱۳۹۳).مقایسه اختلالات شخصیت در سه خوشه A,B,c در مردان همسرآزار و عادی شهر یزد.فصلنامه دانش انتظامی،سال اول،شماره۱،ص۶۹-۵۵.۱۷-الهام آقایی(۱۳۹۳).فرانگرشی بر آزادی درمانی و فراشناخت درمانی. فصلنامه تازه های روان درمانی.سال بیستم شماره۷۳-۷۴. ص۱۶-۲۸.۱۸-توکلی،مجتبی،طالبی،حسین،شمیل شوشتری،سحر،آقایی،الهام(۱۳۹۴). بررسی سلامت روانی در افراد کم شنوای بزرگسال.فصلنامه طب توانبخشی.دوره چهارم(۴).۱۴۲-۱۴۷.