الهام ضرابیها

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دانشجوی دکتری روانشناسی

عضو سازمان روان شناسی

حوزه فعالیت:

مشاوره خانواده – مشاوره ازدواج

نوبت گیری آنلاین
الهام ضرابیها

رزومه الهام ضرابیها :

سوابق تحصیلی
 • نفر ۲۵ کنکور سراسری سال ۱۳۷۲-۱۳۷۳ برای ورود به دوره کارشناسی
 • نفر ۱۱ کنکورسراسری سال ۱۳۷۸-۱۳۷۹ برای ورودبه دوره کارشناسی ارشد
 • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران با معدل ۱۷.۲۰ در سال ۱۳۷۶
 • کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی از دانشگاه الزهرا با معدل ۱۷.۹۰ در سال ۱۳۸۲
 • دانشجوی دکترای روانشناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
 • طلبه جامعه الزهرای قم
سوابق شغلی
 • عضو سازمان روان شناسی
 • عضو روان شناسان کل کشور در طرح مطلع مهردفتر امور بانوان ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۱
 • پژوهشگر روان شناسی با رویکرد اسلامی جامعه الزهرا از سال ۱۳۸۹
 • پژوهشگر گروه اخلاق و تربیت مدرسه عالی معصومیه در سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

مرکز مشاوره عارف قم (۱۳۸۰ – ۱۳۹۰)

مرکز مشاوره بهزیستی ۱۴۸ (۱۳۸۳ – ۱۳۸۵)

مرکز مشاوره نگاه خرد قم (۱۳۸۳)

مرکز مشاوره دانشگاه قم (۱۳۸۴ – ۱۳۸۶)

مرکز مشاوره دانشگاه باقرالعلوم (۱۳۸۴)

مرکز مشاوره مرکز آموزش عالی معصومیه (۱۳۸۴ – ۱۳۹۳)

مرکزمشاوره ماوا قم (۱۳۹۰ تا کنون)

مرکز مشاوره صدرا قم (۱۳۹۳ – ۱۳۹۴)

مرکز مشاوره روشنان قم (۱۳۹۹)

مرکز مشاوره سبل السلام تهران (۱۳۹۸ – ۱۳۹۹)

سوابق تدریس

روان شناسی عمومی – دانشگاه علمی کاربردی ۱۳۸۴-۱۳۸۶

روان شناسی یادگیری – دانشگاه علمی کاربردی ۱۳۸۴-۱۳۸۶

روانشناسی رشد – مرکزعالی  تربیت مدرس حوزه علمیه ۱۳۹۰

روانشناسی رشد – دانشگاه علمی وکاربردی شفیعه ۱۳۹۳

روان شناسی تربیتی  وروانشناسی خانواده – مرکز آموزش عالی معصومیه دانشگاه باقرالعلوم ۱۳۸۳-۱۳۹۳

مشاوره کاربردی – مرکز آموزش عالی معصومیه دانشگاه باقرالعلوم ۱۳۸۴-۱۳۸۶

روش تحقیق در علوم رفتاری – دانشگاه قم ۱۳۸۴

روان شناسی عمومی – مرکز آموزش عالی معصومیه دانشگاه باقرالعلوم ۱۳۹۰-۱۳۹۳

روانشناسی زن – جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۳

دوره ها و گواهینامه ها
 • کارگاه مشاوره پیش از ازدواج وانتخاب همسر– تهران -دکتر نوابی نژاد
 • کارگاه زوج درمانی با رویکرد ایماگوتراپی Imago Therapy–تهران- دکتر رحمانی شمس
 • کارگاه زوج درمانی با رویکرد CBCT-قم-دکتر حمید پور
 • کارگاه زوج درمانی هیجان مدارEFCT –قم-دکتر نوروزی
 • کارگاه زوج درمانی مبتنی بر رویکرد سیستمیSystematic Couple Therapyدکتربراهیمی-قم
 • کارگاه مداخلات طلاق-دکتر براهیمی –قم
 • کارگاه انتخاب همسر براساسPMC-قم -دکتر هراتیان
 • کارگاه درمان مشکلات جنسی در روابط همسران –تهران –دکترروشن
 • کارگاه تربیت کودک با رویکردPMT –قم-دکتر اناری
 • کارگاه تربیت نوجوان با رویکرد PMT-قم-دکتر اناری
 • کارگاه ارتباط موثربا نوجوان –قم-دکتر زهره عباسی
 • کارگاه مدیریت رفتاری در مشکلات برونی سازی کودک-قم دکتر مهکام
 • کارگاه Mind Fullness-قم-دکترحمیدپور
 • کارگاه مداخله در خودکشی –سمنان در دانشگاه سمنان
 • کارگاه مداخله در بیماران مبتلا به ایدز- تهران –دکتر مکری
 • کارگاه مثلث ایمان – تهران -دکتر مظاهری
مقالات علمی - پژوهشی

۱- مقایسه ارتباط میان احساس گناه پاتولوژیک وغیر پاتولوژیک با نگرش مذهبی وسلامت روانی(ELSIEVER)

۲- مقایسه اضطراب اجتماعی کودکان در خانواده های تک فرزند وچندفرزندشهر تهران

۳- مادری از دیدگاه اسلام وروان شناسی

۴- بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی واعتماد اجتماعی وسلامت عمومی دردانشجویان

۵- مقاله مروری بررسی کمال گرایی بر روابط همسران

کتاب

کتاب فطرت مبنای تربیت   در دست چاپ (البته کار میان رشته ایِ گروهی است که بنده یکی از اعضا محقق ومولف بودم)زیر نظر دانشگاه امام صادق

کتاب تربیت کودک ۶تا ۱۲ ساله در دست بررسی وچاپ مربوط به مرکز مشاوره ماوا

کارگاه های اجرا شده

۱-کارگاه فرزند پروری:اجراشده در موسسه امام خمینی در سال ۱۳۹۰

۲- کارگاه رابطه همسران اجرا شده در موسسه امام خمینی در سال ۱۳۹۰

۳-کارگاه فرزندپروری اجرا شده در دانشگاه علوم پزشکی قم مخصوص اساتید سال ۱۳۹۱

۴-کارگاه فرزند پروری اجرا شده در دانشگاه علوم پزشکی قم مخصوص کارمندان ۱۳۹۱

۵- کارگاه انتخاب همسر اجرا شده در دانشگاه قم ۱۳۸۶

۶- کارگاه فرزند پروری اجرا شده در موسسه آموزش عالی معصومیه ۱۳۸۶

۷- کارگاه ارتباط موثر با همسر موسسه آموزش عالی معصومیه۱۳۸۵

۸-کارگاه اعتمادبه نفس اجرا شده در دانشگاه قم ۱۳۸۶

۹-کارگاه فرزند پروری اجرا شده در نهاد رهبری در دانشگاه ۱۳۸۹

۱۰-کارگاه مهارت زندگی (خودآگاهی)اجرا شده در حرم مطهر حضرت معصومه -واحد فرهنگی۱۳۹۳

۱۱- کارگاه روابط همسران اجراشده در موسسه امام خمینی۱۳۹۳

۱۲-کارگاه تربیت دینی اجرا شده در موسسه امام خمینی ۱۳۹۳

۱۳-کارگاه ارتباط با نوجوان اجرا شده در موسسه امام خمیمنی ۱۳۹۳

۱۴-کارگاه انتخاب همسر در مرکز آموزش عالی حوزوی معصومیه ۱۳۹۳

۱۵-کارگاه فرزندپروری اجرا شده در شهر کاشان ۱۳۹۴

۱۶- کارگاه فرزندپروری دو جلسه برای کارکنان استانداری ۱۳۹۳

۱۷-چندین کارگاه آموزشی با موضوعات خانواده وکودک در شهر بوشهر

۱۸-چند کارگاه با موضوع کودک وخانواده در تهران

۱۹-کارگاه های متعدد دیگر در فرهنگ سراها (نور ،انتخاب همسر۱۳۹۰و…)،مدارس (توحید۱۳۹۳-هدایت ۱۳۹۴و…)ومجموعه های فرهنگی دیگر که تقریبا اکثر آنها تحت عنوان خانواده وکودک ویا مهارتهای زندگی بوده است