کلینیک خانواده

در باره کلینیک کلینیک خانواده:

خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی برای انسان است، ما شیرین ترین خاطرات را با اعضای خانواده خود داریم و در عین حال دردناک ترین تجربه های ما هم در رابطه با اعضای خانواده است. کلینیک خانواده مرکز مشاوره حال خوب در مراحل مختلف دوره های گذار یک خانواده، از مرحله پیش از ازدواج و تشکیل خانواده گرفته تا مسائل مربوط به سازگاری زوجین، آمادگی برای فرزندآوری، تربیت کودک سالم در دوره های مختلف رشد، شیوه های برخورد با فرزند نوجوان، آماده سازی فرزندان برای ورود به دانشگاه و ازدواج با متخصصان با تجربه خود در کنار شما عزیزان می باشد. همچنین در موقعیت های بحرانی، مانند مواجه شدن اختلافات زوجی شدید، مواجهه با خیانت و طلاق می توانید با بهره گیری از روش های مشاوره ای و درمانی منطبق با آخرین تحقیقات روز دنیا در حوزه خانواده و ازدواج، آسیب های پیش آمده را به حداقل برسانید و با بهترین تصمیم ممکن از بحران خارج شده و زندگی خود را بازسازی کنید.

همچنین روش های خانواده درمانی برای کمک گرفتن از ظرفیت خانواده در حل مسائل کودکان و نوجوانان بسیار راهگشا بوده و نقش مهمی در بهبود افراد دچار آسیبهایی مانند اضطراب، وسواس و افسردگی دارد. بر اساس آخرین پژوهش های علمی، ارتقای سلامتی جسمی و روحی و رضایت از زندگی، به شدت وابسته به بهبود ارتباط با اعضای نزدیک خانواده است و کلینیک خانواده مرکز مشاوره حال خوب بهترین خدمات را در راستای این هدف به خانواده ها و زوجین ارائه می نماید.

در کلینیک خانواده مرکز مشاوره حال خوب، خدمات زیر ارائه می شود:مشاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی، درمان اختلالات جنسی، مشاوره طلاق

خدمات مشاوره کلینیک خانواده