غزل قشقایی

کارشناس ارشد روانشناسی

کاندید دکتری روانشناسی بالینی

عضو سازمان نظام روانشناسی

حوزه فعالیت:

درمانگر فردی اختلالات اضطرابی و مشکلات عاطفی

زوج درمانگر

نوبت گیری آنلاین
غزل قشقایی

رزومه غزل قشقایی :

سوابق تحصیلی :

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شاهد با معدل ۱۷.۵۳

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبائی با معدل ۱۸.۲۶

کاندید دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه شاهد

کسب رتبه استعداد درخشان در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی

رتبه ۶۹ کنکور کارشناسی ارشد

مقالات :

رابطه اضطراب و کمالگرایی در دانشجویان دختر

رابطه کمالگرایی و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان دختر

کارگاه ها و دوره ها :

دوره کامل سی بی تی دکتر حمیدپور

دوره زوج درمانی با رویکرد گاتمن دکتر فاطمی

دوره سکس تراپی دکتر روشن

دوره تفسیر نقاشی کودک دکتر حیدری نسب

دوره مشاوره پیش از ازدواج دکترتاجریان

دوره مشاوره پیش از ازدواج دکتر صادقی

دوره رواندرمانی مشکلات زناشویی دکتر شاه حسینی