مهسا امیدبیکی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

حوزه فعالیت:

درمانگر روابط والد – کودک

مشاوره کودک

نوبت گیری آنلاین
مهسا امیدبیکی

رزومه مهسا امیدبیکی :

سوابق تحصیلی
 • کارشناسی روانشناسی مشاوره، دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران (سال ۱۳۸۹)
 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران (سال ۱۳۹۱)
سوابق شغلی

مدرس کارگاه های آموزش والدین، کلینیک اتیه درخشان ذهن ( ۱۳۹۲ تا کنون )

مدرس دوره جامع فرزندپروری با عنوان جادوی ۱-۲-۳ ، اتیه درخشان ذهن ( ۱۳۹۲ – ۱۳۹۴ )

رواندرمانگر گروهی کودکان مضطرب و کودکان با مجموع مشکلات رفتاری؛ کلینیک اتیه درخشان ( ۱۳۹۱ – ۱۳۹۴ )

رواندرمانگر روابط والد- کودک، کلینیک آتیه درخشان ذهن ( ۱۳۹۶ تا کنون )

رواندرمانگر کودک کلینیک نیک روان ( ۱۳۹۷ تا کنون )

درمانگر کودکان با مشکلات جنسی، متمرکز بر آموزش والدین ( ۱۳۹۷ تا کنون )

مشاور تحصیلی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و موسسه اموزش عالی اکسین ( ۱۳۸۹ – ۱۳۹۲ )

روانشناس مهد سیمای فرشتگان ( ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ )

روانشناس موسسه فرهنگی طلوع ( ۱۳۹۵ تا کنون )

سوابق تدریس

مدرس روانشناسی شخصیت؛ جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ( ۱۳۸۹ – ۱۳۹۲ )

کارگاه های آموزشی
 • کارگاه آموزشی دلبستگی و منتالیزیشن، دکتر سعید قنبری، کلینیک هیلان.
 • کارگاه اموزشی سایکوداینامیک رابطه مادر و کودک؛ عاطفه ذبیحی، کلینیک آتیه.
 • کارگاه آموزشی کاهش استرس بر اساس بهشیاری (MBSR)؛ امیرحسین ایمانی، بیمارستان آتیه.
 • کارگاه آموزشی درمان شناختی – رفتاری اختلالات کودکان؛ انجمن روانپزشکی ایران.
 • کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان؛ دکتر عفت مرقاتی خویی.
 • کارگاه آموزشی مربی گری مهارت های زندگی؛ دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال.
 • کارگاه آموزشی رواندرمانگری پویشی کوتاه مدت؛ دکتر نیما قربانی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره.
 • کارگاه آموزشی فرزندپروری اختلالات اضطرابی کودکان؛ دکتر کارینه طهماسیان. انجمن روان شناسی ایران.
 • کارگاه آموزشی قصه درمانی کودکان؛ دکتر کارینه طهماسیان. انجمن روان شناسی ایران.
 • کارگاه آموزشی بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری؛ دکتر کارینه طهماسیان. انجمن روان شناسی ایران.
 • کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری وسواس کودکان؛ دکتر کارینه طهماسیان. انجمن روان شناسی ایران.
مقالات
 • [۱] Nima Ghorbani P. J. Watson, Mahsa Omidbeiki, Zhuo Chen, Muslim attachments to GOD and the “perfect man”: relationships with Religious orientation and psychological adjustment in Iran. Psychology of Religion and Spirituality, ۸ (۴) ۲۰۱۶.

 • ارایه پوستر در اولین کنگره بین المللی روانشناسی، دین و فرهنگ. دانشگاه تهران با عنوان

  [۲] The correlation between the quality of attachment to god and spiritual wellbeing in University student.

 • امیدبیکی،مهسا؛ خلیلی،شیوا؛ غلامعلی لواسانی،مسعود؛ قربانی، نیما. رابطه ذهن اگاهی و خودشناسی منسجم با رضایتمندی زناشویی. مجله روانشناسی، پاییز۹۳ ، سال هجدهم، شماره ۷۱ 
کتاب
 • کتاب موانع رضایتمندی زناشویی، بهوشیاری و نقش های جنسیتی، انتشارات آوای نور
 • تالیف مجموع فلش نکته های کارشناسی ارشد و دکتری رشته مشاوره، انتشارات صداقت
 • کتاب نکات و تست کنکور کارشناسی ارشد، درس کاربرد آزمون های روانی، انتشارات صداقت