دکتر مریم ایزدی

دکتری روانشناسی بالینی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 

حوزه فعالیت:

مشاوره و درمان فردی

مشاوره ازدواج

مشاوره خانواده

نوبت گیری آنلاین
دکتر مریم ایزدی

رزومه دکتر مریم ایزدی :

سوابق تحصیلی
 • فارغ التحصیل دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد/ معدل: ۱۸/۶۷

عنوان رساله: تبیین خودجرحی بدون قصد خودکشی در نوجوانان بر پایه مدل یکپارچه­نگر ناک: آزمون مدل ساختاری و ارزیابی کارآمدی درمان فراتشخیصی یکپارچه برای آن

سوابق شغلی
 • روانشناس مرکز مشاوره امام جعفر صادق(ع) به مهر ۹۱ تا مهر ۹۳
 • روانشناس  کلینیک روانپزشکی به مدت ۹۳ تا ۹۵
 • روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه شاهد از مهر ماه ۹۶ تا تیر ۹۸
سوابق تدریس

تدریس دروس آسیب­شناسی روانی، روانشناسی عمومی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی سلامت، فیزیولوژی اعصاب و غدد، مبانی مشاوره و راهنمایی، روانشناسی رشد دردانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق و دانشگاه شاهد تهران

کارگاه ها و دوره های آموزشی
 • کارگاه درمان شناختی-رفتاری، مدرس: دکتر فتی
 • کارگاه زوج درمانی شناختی-رفتاری، مدرس: دکتر موتابی
 • کارگاه درمان خیانت در رابطه زناشویی، مدرس: دکتر موتابی
 • کارگاه خانواده درمانی ساختاری، مدرس: دکتر بخشی پور
 • کارگاه مهارتهای ارتباطی پایه در روابط زناشویی، مدرس : دکتر صبحی
 • کارگاه هنردرمانی خانواده، مدرس: دکتر زاده محمدی
 • کارگاه مصاحبه بالینی ساختار یافته بر اساس DSM-IV، مدرس: دکتر پروانه محمد خانی
 • کارگاه مصاحبه بالینی ساختار یافته بر اساس DSM-5، مدرس: دکتر پروانه محمدخانی
 • کارگاه درمان شناختی- رفتاری اختلال وسواس جبری: دکتر علیلو
 • کارگاه روایت درمانی، مدرس: دکتر مریم اسماعیلی
 • کاربرد موسیقی در درمان ADHD
 • مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • کارگاه CMA-2، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
سابقه برگزاری کارگاه

– برگزاری کارگاه”مهارت­های ارتباطی جهت کارکنان بخش اورژانس بیمارستان گلستان اهواز” ، مکان فعالیت:حوزه معاونت درمان دانشگاه جندی شاپور اهواز، سال ۱۳۸۹

– برگزاری ۴۰ ساعت کارگاه آموزشی برای مادران دارای فرزند اوتیسم در مرکز آموزشی بهشت (رفتاری و هیجانی)، مکان: مرکز آموزشی بهشت شهرستان اهواز، از سال ۸۸-۹۰

– برگزاری کارگاه “ارتباط با بیماران با پیش زمینه های فرهنگی متفاوت”، مکان : دانشگاه علوم پزشکی ایران، همایش بین المللی آموزش در علوم پزشکی، سال ۱۳۹۲