دکتر محمد تقی سعیدی

کاندیدای دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی

عضو انجمن علوم اعصاب ایران

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

حوزه فعالیت:

اختلالات خلقی

اختلالات اضطرابی

اختلالات شناختی و توانبخشی شناختی

نوروتراپی

نوبت گیری آنلاین
دکتر محمد تقی سعیدی

رزومه دکتر محمد تقی سعیدی :

سوابق تحصیلی

از ۱۳۹۴: دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی (نوروساینس) دانشگاه تبریز. حوزه رساله: بازاریابی عصبی (نورومارکتینگ).

۱۳۹۲ – ۱۳۹۰: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تبریز).

۱۳۸۹ – ۱۳۸۵: کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران (تهران).

عضویت ها و تجربیات حرفه ای

دبیر و مسول آموزش جلسات Case Report  بیمارستان تخصصی روانپزشکی و توانبخشی شهید رجایی اصفهان از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴.

رابط آزمایشگاه علوم اعصاب دانشگاه تبریز در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی.

عضو انجمن علوم اعصاب ایران.

عضو ستاد علوم و فناوری های شناختی و عضو سازمان نظام روانشناسی.

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران.

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دوره نوروفیدبک ( Neurofeedback ) عمومی از مدرسه فارمد تجهیز با همکاری مرکز مشاوره توحید اصفهان، خرداد ۹۲. مدرس دکتر محمد علی نظری.

دوره تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه ( tDCS ) از موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی و دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران دی ۹۲. مدرس دکتر حامد اختیاری.

دوره تحریک مغناطیسی فرا جمجمه ای ( rTMS ) از مرکز ملی مطالعات اعتیاد و دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت ۹۴. مدرس دکتر حامد اختیاری.

دوره تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی (fMRI ) از دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرداد ۹۴. مدرس دکتر محمد علی عقابیان.

دوره پتانسیل های وابسته به رویداد ( ERP ) از مدرسه فارمد تجهیز و مرکز مشاوره دانشگاه تهران، دی ۹۴. مدرس دکتر محمد علی نظری.

دوره الکتروفیزولوژی رفتاری در نخستی ها (behaving primate electrophysiology ) از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگاه دانش های بنیادی، اردیبهشت ۹۴. مدرس دکتر حسین استکی.

طرح های تحقیقاتی

۱.تهیه پایگاه داده الکتروآنسفالوگرافی کمّی برای افراد ایرانی : مطالعه مقدماتی، ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی.

۲.تشخیص گرایش شناختی و الکتروفیزیولوژیکال به برندها با استفاده از پاسخ عدم تقارن قشر پیشانی، آزمایشگاه علوم اعصاب دانشگاه تبریز.

۳.ارزیابی تفاوت نحوه پردازش رنگ ها مبتنی بر باند فرکانسی در زنان و مردان، آزمایشگاه علوم اعصاب دانشگاه تبریز.

مهارت ها:

ثبت و تحلیل Electroencephalography & Quantitative electroencephalography

ثبت و تحلیل Event related potentials

ثبت و تحلیل   skin conductance & galvanic skin response

آشنایی با Eye tracker و طراحی آزمایش در PsyTask & e-evoke و MATLAB

مقالات - علمی و پژوهشی

۱. بررسی و مقایسه ابعاد شخصیت و سبک زندگی در مبتلایان به آلزایمر با گروه گواه

Global Journal of Psychology Research Volume 03, Issue 2, (2013) 21-24

۲. نقص در عملکرد برنامه ریزی افراد مبتلا به بیماری اسکلروز مولتیپل (دوره۱۱ شماره۴ مجله تحقیقات علوم رفتاری اصفهان ۱۳۹۲)

۳. آزمون ترسیم ساعت: غربال اختلالات شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (سال سی و یکم/ش ۲۶۸/هفته دوم اسفند ماه ۱۳۹۲، مجله دانشکده پزشکی اصفهان)

۴. مقایسه نظریه ذهن کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی با گروه گواه

Journal of Analytical Research in Clinical Medicine Summer 2014, Volume 2, Issue 3

  1. Event related potential Evidence for Pre-comprehension processing of Consumers to Marketing Logos. For publication in Journal of Quantitative Marketing and Economics, 2017.

۶. آماده‌سازی زیرمرزِآگاهی در محاسبه تفریقِ اعداد تک‌رقمی، در حال داوری، مجله تازه های علوم شناختی، ۱۳۹۵.

کنفرانس های داخلی و خاجی

۱.بررسی و مقایسه ابعاد شخصیت و سبک زندگی در مبتلایان به آلزایمر با گروه گواه (oral، چاپ چکیده)

۲nd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance

۲۵-۳۰ May 2011, Cesar’s Temple Hotel and Resorts, Antalya – Turkey.

۲.مقایسه نظریه ذهن کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی با گروه گواه (oral)

The5th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry, Tehran 1391

۳.ارزیابی کنش وری اجرایی و نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی تحت درمان با متیل فنیدیت (oral)

The6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry, Tabriz 1392

۴.اثر متیل فنیدیت بر نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی(poster)

First National Conference Health Psychology, Esfahan 1393

۵.مقایسه نظریه ذهن بزرگسالان دو زبانه ترکی/فارسی و تک زبانه فارسی (poster)

The2th Congress of Social Psychology, Tehran 1392

۶.مقایسه عوامل خطر ساز سبک زندگی در بیماران مبتلا به آلزایمر و گروه گواه (oral،چاپ در کتاب)

پنجمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران تهران ۱۳۹۰

۷.ارزیابی نوروپسیکولوژیک لوب فرونتال در بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل (poster)

ششمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران تهران ۱۳۹۲

۸.ارزیابی اختلال کارکرد اجرایی در بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل با استفاده از آزمون ترسیم ساعت (poster)

۲rd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2013, Tehran, Iran.

۹.آزمایه برج هانوی: نقص در حافظه کاری بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل(oral)

۳rd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2014, Tehran, Iran.

۱۰.بررسی رابطه برتری جانبی مغز ( چپ برتری، دو سو توانی ) با معلولیت جسمی مادرزادی (poster)

۱۱.ساخت و رواسازی پرسشنامه جنبه های مثبت بیماری در یک نمونه ایرانی (poster)

۱۲.ساخت و رواسازی مقیاس خیر خواهی جوانان در یک نمونه ایرانی (poster)

The 12 (TH) European Congress of Psychology Istanbul 2011 04/08 July

۱۳.روش‌های ارزیابی بالینی و بازیابی حالات آگاهانه در بیماران دچار اختلالات آگاهی (oral،چاپ در کتاب)

هفتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران، تهران ۱۳۹۴.