کتاب آسیب جلد دوم

90,000 تومان

محتوا کتاب

فصل نهم: . اختلالات شخصیت

فصل دهم: . اختلالات عصب‌شناختی و تحول عصبی

فصل یازدهم: اختلالات رفتاری مخرب، کنترل تکانه و سلوک

فصل دوازدهم: اختلالات خوردن

فصل سیزدهم: اختلالات جنسی و تنوع جنسیتی

فصل چهاردهم: اختلالات مصرف مواد و قماربازی

فصل پانزدهم: روان‌شناسی سلامت

فصل شانزدهم: سلامت روان و قانون

[contact-form-7 id=”631″ title=”فرم تماس”]