کتاب اکت در نوجوان

55,000 تومان

محتوا کتاب

بخش اول: اصول ACT

بخش دوم: جلسات

  1. ارزیابی
  2. ناامیدی سازنده
  3. تعیین ارزش‌ها
  4. تعیین اهداف: تبدیل ارزش‌ها به عمل
  5. تمایل و اجازه دادن به احساسات
  6. همجوشی زدایی از افکار
  7. همجوشی زدایی از “داستان”
  8. خود به عنوان بافتار
  9. خودشفقتی
  10. کنار هم قرار دادن همه موارد

 

[contact-form-7 id=”631″ title=”فرم تماس”]