دکتر سهیلا قمیان

دکتری روانشناسی بالینی

حوزه فعالیت:

اختلالات خلقی

اختلالات اضطرابی و وسواس

زوج درمانی

نوبت گیری آنلاین

رزومه دکتر سهیلا قمیان :

سوابق تحصیلی

– کارشناسی روانشناسی ‌بالینی، دانشگاه شاهد تهران

– کارشناسی‌ارشد روانشناسی ‌بالینی، دانشگاه شاهد تهران

– دکتری روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد تهران

سوابق شغلی

– بیمارستان روانپزشکی میمنت

– داور مجله Iranian journal of learning and memory

– مرکز مشاوره دانشگاه تهران

– مرکز مشاوره دانشگاه آزاد واحد ورامین- پیشوا

– مرکز مشاوره دانشگاه شاهد

– مرکز مشاوره دانشگاه آزاد واحد تهران شرق

– کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد

– مرکز مشاوره پارند

– بخش اعصاب و روان بیمارستان مصطفی خمینی تهران

– مرکز مشاوره همای سعادت

– مرکز مشاوره سرای محله خیابان پیروزی تهران

– عضو سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

سوابق تدریس
 • تدریس دروس آسیب‌شناسی روانی‌۱، آسیب‌شناسی روانی‌۲، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، اصول روان‌شناسی بالینی، نظریه‌های روان‌درمانی، بررسی مقدماتی نظریه‌های روان درمانی، نظریه‌های شخصیت، آزمون‌های روانی‌۱، آزمون‌های روانی ۲، آسیب‌شناسی روانی کودک (بالینی کودک)، علوم اعصاب شناختی، متون تخصصی‌۱، متون تخصصی۲، بهداشت روانی، روان‌شناسی سلامت، توانبخشی کودکان با نیازهای خاص، روان‌شناسی صنعتی سازمانی، روان‌شناسی تجربی، انگیزش و هیجان، روان‌شناسی فیزیولوژیک، احساس و ادراک، مباحث اساسی در روانشناسی۲، روان‌شناسی تحولی۱، فیزیولوژی اعصاب و غدد، مشاوره شغلی و حرفه‌ای، روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص۱، روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص‌۲، روان‌شناسی یادگیری، تاریخچه و مکاتب روان‌شناسی، فلسفه و روان شناسی کودک و نوجوان و پروژه‌های عملی انفرادی (پایان نامه) در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد تهران شرق، دانشگاه آزاد پیشوا و دانشگاه شاهد
کارگاه های تدریس داده شده

– آزمون MMPI-II  (مرکز مشاوره وارش، تهران،)

– آموزش مدل شناختی‌رفتاری درد مزمن (انستیتو روان‌پزشکی تهران)

– آموزش مصاحبه، ارزیابی و فرمول‌بندی بالینی به روش CBT (مرکز مشاوره شکوفا، اهواز)

– آموزش مدیریت خشم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران

– آموزش سالمندی و رفتار با سالمند، سرای محله امیرآباد، تهران

– آموزش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی، سرای محله امیرآباد، تهران

– آموزش راهکارهای مقابله با استرس، مدرسه فرهنگ و هنر، تهران

– آموزش مهارت‍های زناشویی، نیروی انتظامی کرج (مرکز سبکا)

– اختلال افسردگی و راهکارهای درمانی آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران

سوابق پژوهشی
 • – قمیان، سهیلا؛ حیدری‌نسب، لیلا (۱۳۹۲). بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی پرسش‌نامه سنجش معنویت (SAI). روان شناسی بالینی و شخصیت. ۲۱ (۱۰)، ۱۴۱-۱۵۸.- قمیان، سهیلا؛ شعیری، محمدرضا (۱۳۹۳). طراحی مقدماتی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT) و بررسی تاثیر آن بر میزان انعطاف‌پذیری روان‌شناختی کودکان ۷ تا ۱۲ ساله نسبت به درد. مجله تحقیقات علوم رفتاری. ۱۲(۴)، ۵۸۱-۵۹۲.

  – شعیری، محمدرضا؛ قمیان، سهیلا (۱۳۹۳). MMPI-2-RF : چالش های دست یابی و استقرار. روان شناسی بالینی و شخصیت. ۲۱ (۱۱)، ۱۴۷-۱۷۰.

  – قمیان، سهیلا؛ اصغری‌مقدم، محمد‌علی (۱۳۹۴). بررسی روابط احتمالی مراکز مغزی و خودگویی درونی. مقاله ارائه‌شده در بخش سخنرانی هفتمین سمپوزیوم نورپسیکولوژی ایران، دانشگاه خوارزمی.

  – قمیان، سهیلا؛ شعیری، محمدرضا (۱۳۹۶). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT) بر نشانه‌های درونی‌سازی شده‌ی کودکان ۷ تا ۱۲ ساله مبتلا به درد مزمن. مجله مطالعات روان‌شناسی بالینی. ۸ (۲۹)، ۱-۱۹.

  – شعیری، محمدرضا؛ عرب‌عامری، زینب؛ اصغری‌مقدم، محمدعلی؛ قمیان، سهیلا؛ صالح‌زاده، زهرا (۱۳۹۷). طراحی مقدماتی سناریوهای مربوط به بی‌وفایی عاطفی و جنسی: بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی آن. دو فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت. ۱۶(۲)، ۲۶۷-۲۸۲.

  – شعیری، محمدرضا؛ عرب‌عامری، زینب؛ اصغری‌مقدم، محمدعلی؛ قمیان، سهیلا؛ صالح‌زاده، زهرا (۱۳۹۷). همانندی‌ها و ناهمانندی‌های جنسی در حسادت: مقایسه مردان و زنان در پاسخ به بی‌وفایی. دو فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت.۱۶(۲)، ۲۸۳-۲۹۲.

– Ghomian S., Shairi, M. R. (2014). The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy for Children with Chronic Pain on the Function of 7 to 12 Year-Old. International Journal of Pediatrics, ۲(۳-۱), ۱۹۵-۲۰۳.

– Ghomian S., Shairi, M. R. (2016). The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Externalizing Symptoms in 7 to 12 Year-Old Children with Chronic Pain. Caspian Journal of Pediatrics, ۲(۱), ۱۰۷-۱۲.

– Ghomian, S., Malekzadeh, T. (2012). Linking Neuroscience  and Psychanalysis. Basic and Clinical Neuroscience Congress, Tehran University of Medical Sciences.

– Ghomian, S., Shairi, M. R. (2014). The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy for Children with Chronic Pain on the Quality of Life on 7 to 12 Year-Old Children. International Journal of Pediatrics, ۲(۳-۲), ۴۷-۵۵.

– Malekzadeh, T., Ghomian, S. (2012). The cognitive neuropsychiatric (CNP) approach to core psychotic symptoms: Delusions, Hallucinations, and Thought  Disorder. Basic and Clinical Neuroscience Congress, Tehran University of Medical Sciences.

– Ghomian, S., Shairi, M, R., Masumian, S., Malek Zadeh, T., Nuri, N. (2017). Psychometric feature of the child and parent versions of psychological inflexibility in pain scale (PIPS) in children with chronic pain and their parents. Caspian Journal of Pediatrics. ۳(۲), ۲۴۱-۲۴۷.

–  Ghomian, S., Shaeiri, M. R (In Press). Investigating the validity, reliability and factor structure of the child and parent versions of FDI in the population of children with chronic and their parents. Journal of Comprehensive Pediatrics

– Ghomian, S., Asghari Nezhad Farid, A. A., Masumian, S., Pur Akbari, S., Vahed, N (In Press). The effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Treatment (ACT) compared with CBT on quality of life in patients with chronic low back pain. International Journal of Applied Behavioral Sciences

Heydarinasab, L., Ghomian, S. (2019). Prediction meaning of life in student based on spirituality, self-esteem, and positive affect. Revista Inclusiones. ۶ (Num Especial), 535-542.

– Dehghani, M., Masumian, S., Hejri, M., Tasalloti, A., Zahirian, M., Ghomian, S. (In Press). Investigate and comparison of early maladaptive schemas in a sample with anxiety disorders with non-clinical samples. Acta Medica Iranica.

طرح های پژوهشی
 • – “اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در مقایسه با درمان CBT بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن” انستیتو روان‌پزشکی تهران (دانشگاه علوم پزشکی ایران)، به عنوان مجری دوم- “پیش‌بینی معنای زندگی دانشجویان بر مبنای معنویت، اعتماد به نفس و عاطفه‌ی مثبت” دانشگاه شاهد، به عنوان همکار طرح

  – ” بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در مقایسه با درمان CBT، بر خشم و روابط میان‌فردی مردان دانشجو”، انستیتو روان‌پزشکی تهران (دانشگاه علوم پزشکی ایران)، به عنوان مجری دوم

  – “بررسی طرحواره‌های ناسازگار در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی و مقایسه‌ی آن با جمعیت‌های غیر‌بالینی”، انستیتو روان‌پزشکی تهران (دانشگاه علوم پزشکی ایران)، به عنوان مجری دوم

  – “فراتحلیل اثربخشی درمان‌های روان‌شناختی بر بهبود زندانیان مبتلا به نشانه‌ها و اختلال‌های روان‌شناختی”، انستیتو روان‌پزشکی تهران (دانشگاه علوم پزشکی ایران)، به عنوان همکار طرح