نشانه های نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) در کودکان

نقص توجه و بیش فعالی (ADHD)  یکی اختلالات دوران کودکی است. مشخصه این اختلال کاهش توجه و افزایش بیش فعالی و رفتارهای تکانشی در کودکان است. این کودکان معمولا در عملکرد های تحصیلی و همچنین در موقعیت های اجتماعی دچار مشکل می‌شوند.  کودکان می‌توانند دچار نقص توجه، بیش فعالی و یا هر دو این موارد …

مشاوره پیش از ازدواج چیست؟

وقتی با فردی آشنا می‌شویم که قصد داریم با او یک رابطه طولانی مدت تحت عنوان ازدواج شکل دهیم مسائل مهمی وجود دارد که نیاز داریم از آن ها آگاه باشیم تا بتوانیم یک زندگی مشترک با دوام و موفق داشته باشیم. آگاهی از مواردی مثل میزان آمادگی برای ازدواج، انتظارات افراد از هم و …