کارگاه فرزند پروری

مرکز مشاوره حال خوب – خانواده خوب برگزار می کند: کارگاه مهارت های فرزند پروری ویژه عموم با توجه به همه گیری ویروس کرونا و تغییر سبک زندگی فرزندانمان، آموزش های مناسب در زمینه فرزندپروری و مهارتهای زندگی ضروری به نظر می رسد.   بدین منظور در مرکز مشاوره حال خوب – خانواده خوب برای …

کارگاه مدیریت خشم

کارگاه مدیریت خشم

مدیریت خشم مدرس: زهرا حیدری کارشناس ارشد مشاوره خانواده   علل بوجود آمدن خشم پیامد خشم تکنیک ها و درمان کنترل خشم ( از دیدگاه علم روانشناسی، طب سنتی و توصیه های قرآنی )

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهیMBCT

مرکز مشاوره حال خوب- خانواده خوب برگزار می کند: کارگاه آنلاین ویژه متخصصان روان شناسی و مشاوره ( دانشجویان کارشناسی ارشد و بالاتر)   کاربرد تکنیک های ذهن آگاهی در روان درمانی     برنامه کارگاه شامل: معرفی ذهن آگاهی فواید ذهن آگاهی معرفی انواع عملکردهای ذهن تکنیک های رسمی و غیررسمی ذهن آگاهی انجام …

کارگاه شناخت رفتار درمانیCBT

مبانی شناخت رفتار درمانی ساعت ۸_۱۲ ۱۰ مرداد‌. هزینه ۹۰ هزار مصاحبه تشخیصی و ارزیابی ساعت ۸_۱۲ ۱۱مرداد. هزینه۹۰ هزار اختلال افسردگی ساعت ۸ _۱۲ ۱۲و ۱۳ مرداد. هزینه ۱۸۰هزار اضطراب ساعت ۸_۱۲ ۱۴و ۱۵ مرداد. هزینه ۱۸۰ هزار وسواس ۱۶ و ۱۷ مرداد . هزینه ۱۸۰ هزار شرایط شرکت کنندگان: دانشجویان و فارغ التحصیلان …

کارگاه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرشACT

مرکز مشاوره حال خوب – خانواده خوب برگزار می کند: کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد   ویژه متخصصان روان شناسی و مشاوره  ( دانشجویان کارشناسی ارشد و بالاتر)   عناوین جلسه مقدماتی: – مبانی نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد – مصاحبه و ارزیابی – شش ضلعی انعطاف پذیری – آشنایی …