کارگاه فرزند پروری

مرکز مشاوره حال خوب – خانواده خوب برگزار می کند: کارگاه مهارت های فرزند پروری ویژه عموم با توجه به همه گیری ویروس کرونا و تغییر سبک زندگی فرزندانمان، آموزش های مناسب در زمینه فرزندپروری و مهارتهای زندگی ضروری به نظر می رسد.   بدین منظور در مرکز مشاوره حال خوب – خانواده خوب برای …

کارگاه مدیریت خشم

کارگاه مدیریت خشم

مدیریت خشم مدرس: زهرا حیدری کارشناس ارشد مشاوره خانواده   علل بوجود آمدن خشم پیامد خشم تکنیک ها و درمان کنترل خشم ( از دیدگاه علم روانشناسی، طب سنتی و توصیه های قرآنی )