زهرا محمدی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

درمانگر کودک

عضو سازمان روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران ۲۷۱۴۲

حوزه فعالیت:

مشاوره کودک و خانواده

نوبت گیری آنلاین
زهرا محمدی

رزومه زهرا محمدی :

حوزه فعالیت و تخصص

مشاور مدرسه

مدرس دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان

مشاور کودک و خانواده

درمان مبتنی بر شناختی رفتاری (CBT)

فرزندپروری، مشاوره فردی، گروه درمانی، استعدادیابی

برگزاری کارگاههای مهارتهای زندگی کودک و نوجوان

تفسیر نقاشی کودکان

پرورش هوشهای چندگانه، بازی درمانی

هوش و خلاقیت